Frissítve: 2018.05.25.

Cégünk fontosnak tartja a magánélet és a személyes adatok védelmét és nagy hangsúlyt fektet erre üzleti kapcsolataiban. Cégünk tiszteletben tartja a személyes adatok bizalmas jellegét, és mindig az adatvédelmi jogszabályok, valamint és a jelen Adatkezelési Tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) szerint jár el.

A Tájékoztató tárgya

A Tájékoztató tájékoztatni kívánja Önt arról, hogy a Poliext Csövek Kft. miként használja fel a személyes adatokat, milyen információkat gyűjt és értékel ki a weboldala használóiról, az adatokat miként használja fel.

 Adatkezelő

 Poliext Csövek Kft
6034 Kecskemét-Matkó, II. ker. 232.
Adószám: 10567423-2-03
Telefonszám: 76/415-770
Cgj. sz.: 03-09-100661
Email: poliext@poliext.hu
Adatvédelmi tisztviselő: Kis Attila
Telefon: 76/502-152

A jelen Tájékoztató az Adatkezelőre azaz a Poliext Csövek Kft.-re érvényes.

 Információgyűjtés

 Az Ön által rendelkezésre bocsátott adatok

 A weboldalunkon elérhető online szolgáltatásaink használata nem igényeli a személyes adatok megadását. Letöltések nem kötöttek regisztrációhoz. Ha például szeretné megkapni a weboldalunkon ajánlott Hírlevelet, elkérjük az Ön e-mail címét, és olyan információk megadását is kérjük, amelyek lehetővé teszik számunkra annak ellenőrzését, hogy valóban Ön-e a megadott e-mail cím tulajdonosa.

 Automatikusan gyűjtött adatok

 Az adatbiztonság miatt és a felhasználóbarátság kialakítása érdekében nem személyes adatokat is gyűjtünk az online szolgáltatásaink használatával kapcsolatosan. Tároljuk például a használt internetes böngésző, az operációs rendszer, a weboldalunk előtt utoljára felkeresett weboldal adatait, a weboldalunkon tett látogatások számát és az ott átlagosan eltöltött időt, valamint a behívott oldalak adatait is.

 Az ilyen automatikusan gyűjtött adatok nem kapcsolódnak a más forrásból származó adatokhoz. Fenntartjuk azonban a jogot arra, hogy visszamenőleges hatállyal ellenőrizzük az ilyen adatokat, ha törvénysértő használatra vonatkozó konkrét értesítést kapunk.

 Sütik és webjelzők

 Az online szolgáltatásaink úgynevezett sütiket (cookies) és webjelzőket (web beacons) használnak. A sütik nem okoznak semmilyen kárt a számítógépben. Ezek konfigurációs beállításokat tartalmazó kis adatcsomagok, amelyek elősegítik az online szolgáltatások felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tételét. Azonkívül a sütik bizonyos felhasználói funkciók megvalósítását is szolgálják.

 Sütik (Cookies)

 Az online szolgáltatásaink jellemzően „munkamenet sütiket” használ, melyek a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek. Esetenként „állandó sütiket” is használnak, amelyek addig az eszközén maradnak, amíg le nem járnak, vagy amíg manuálisan nem törlik azokat. Az állandó sütik lehetővé teszik, hogy a következő látogatáskor felismerjük a böngészőjét. A „harmadik féltől származó sütik”, vagyis harmadik fél szolgáltatók, pl. Google Inc., sütijeire vonatkozó tájékoztatást lásd az adott szolgáltató adatvédelmi szabályainál.

 A böngésző vagy a mobileszközök adatvédelmének megfelelő beállítása lehetővé teszi, hogy Ön értesítést kapjon, valahányszor sütit küldenek az eszközére, így Ön eseti alapon eldöntheti, hogy engedélyezi vagy megtiltja azok használatát. Emellett csak bizonyos esetekben vagy alapbeállításként letilthatja a sütik fogadását, és aktiválhatja a sütik automatikus törlését a böngésző minden egyes bezárásánál. Azt azonban mindig szem előtt kell tartani, hogy a sütik inaktiválása esetén az online szolgáltatások egyes funkciói nem lesznek teljesen elérhetők.

 Webjelzők

 A sütik mellett ún. webjelzőket is használunk (amelyeket oldalcímkének is nevezhetünk) a weboldalunk vagy a hírleveleink hatékonyságának kielemzésére. Például a hírleveleink és a HTML e-mailjeink olyan webjelzőket tartalmazhatnak, amelyek képesek megállapítani, hogy az e-mailt vagy az e-mailben küldött linket megnyitották-e. Az ilyen információk elősegítik az e-mail szolgáltatásunk javítását, és a tartalmainknak a felhasználók igényeihez történő igazítását. Az e-mail törlése a webjelzőt is törli. A normál szöveges e-mailek magától értetődően nem tartalmaznak webjelzőket.

 Webelemzés

 A működés folyamatos optimalizálása és a maximális felhasználó-barátság érdekében az online szolgáltatásaink egy része az itt felsorolt webelemzési használja. Az erre a célra használt adatok típusa kizárólag nem személyes adat.

 Google Analytics:

A Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, Google Analytics rendszere sütiket, vagyis a számítógépen tárolt szöveges adatcsomagokat használ annak kielemzésére, hogy Ön miként használja az online szolgáltatásainkat. Általában a süti által az Ön felhasználói magatartására vonatkozóan összegyűjtött adatokat az USA-ban található Google szerverre továbbítják, és ott tárolják. Abban az esetben, ha az online szolgáltatásoknál aktiválják az IP anonimizálást, a Google már az Európai Unió tagállamaiban és az Európai Gazdasági Térségben lerövidíti az IP címet. Csak rendkívüli esetben továbbítják a teljes IP címet az USA-ban lévő Google szerverre, és rövidítik le ott. Ezeket az információkat a Google az online szolgáltatások működtetőjének megbízásából arra használja, hogy kiértékelje az online szolgáltatások Ön általi használatát, jelentéseket állítson össze ezekről a tevékenységekről, valamint az online szolgáltatások használatával és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat nyújtson a weboldal működtetője felé. Az Ön böngészője által a Google Analytics keretében továbbított IP címet nem vezetik össze a Google birtokában lévő más adatokkal. A sütik mentése a böngésző szoftver megfelelő beállításával megakadályozható. Azonban ilyen esetben nem lesz képes teljes mértékben kihasználni az online szolgáltatások minden funkcióját. A sütik által generált adatok gyűjtése és azoknak a Google általi felhasználása megakadályozható az alábbi linken található böngésző plugin letöltésével és telepítésével (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). A felhasználási feltételekre és az adatvédelmi szabályokra vonatkozó részletes információk itt találhatók:

www.google.com/analytics/terms/gb.htmlorhttps://www.google.com/policies/ /.

 Adatkezelések

 Alapelvként az Ön által megadott személyes adatokat kizárólag az ismertetett célokra dolgozzuk fel és használjuk fel. Ezek közé a következők tartoznak:

 Hírlevél küldése

 Az Adatkezelő az általuk forgalmazott termékekkel, szolgáltatásaikkal kapcsolatban elektronikus hírleveleket, egyéb hirdetéseket küldenek az poliext@poliext.hu e-mail címről azon érintettek számára, akik elektronikus hírlevél küldéséhez előzetesen kifejezett hozzájárulásukat adták.

 Ha kitölti a hírlevélre való regisztrálást szolgáló webes űrlapot, akkor az Ön által megadott személyes adatokat kizárólag annak ellenőrzésére használjuk, hogy Ön-e az, aki a megadott e-mail cím tulajdonosa és aki meg kívánja kapni a hírlevelet, illetve hogy összeállítsunk egy levelezési listát és kielemezzük a hírlevelünk használatát. Az Ön adatai kizárólag akkor használhatók fel más célokra is, ha Ön hozzájárul az ilyen célú felhasználásokhoz.

 Hírlevelünkről - bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen - leiratkozhat a poliext@poliext.hu e-mail címre történő e-mail küldésével, az 6034 Kecskemét-Matkó, II. ker.232. postai címre küldött levéllel illetve a weboldal hírlevél linkre történő kattintással.

Adatkezelés célja:

Hírlevél küldése az Adatkezelők termékeivel,

szolgáltatásaival kapcsolatos akciókról, programokról.

Adatkezelés jogalapja:

Önkéntes hozzájárulás.

Adatok forrása:

Érintett.

Kezelt adatok köre:

Név, e-mail cím.

Adatkezelés időtartama:

Az Ön adatait a hírlevél küldéshez történő hozzájárulás

visszavonásáig kezeljük.

 A személyes adatok továbbítása

 Az Ön által kért interakció jellegétől függően az Ön adatai átadhatók a megrendelés teljesítésében résztvevő harmadik feleknek (pl. csomagküldő cégek). Ezenfelül az adatok átadását kérhetik tőlünk a jogi követelmények teljesítése, illetve a jogok és megállapodások érvényesítése érdekében.

 Adattovábbítás harmadik felekhez:

Bizonyos megrendelések teljesítéséhez és meghatározott szolgáltatások nyújtásához külső szolgáltatókat veszünk igénybe (pl. szállítmányozók). Az ilyen szolgáltatók számára, kizárólag az általunk adott megbízások teljesítése céljából megengedett az általunk összegyűjtött és feldolgozott adatok felhasználása és továbbítása.

 Jogok és a tulajdon védelme:

Fenntartjuk a jogot arra, hogy kiadjuk az Ön adatait, ha azt a törvények vagy az illetékes hatóságok rendeletei előírják a jogszerűségnek a weboldalainkon ismertetett eljárás szerinti védelme és a fent említett jogok megvédése érdekében.

 A törvények és hasonló kötelezettségek betartása:

Az Ön személyes adatait a következő célból továbbítjuk:

(i) a törvények, jogszabályok, állami hatóságok által kiadott utasítások vagy kötelező érvényű rendelkezések érvényesítése vagy betartása,
(ii) biztonsági fenyegetések, csalás vagy más bűncselekmények felderítése és megelőzése,
(iii) az Adatkezelők vagy harmadik felek jogainak és tulajdonának megvédése és/vagy érvényesítése, és
(iv) a saját alkalmazottaink és a harmadik felek alkalmazottai jogainak és személyes biztonságának megvédése.

 A tájékoztatás joga, adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásának joga és a törlés joga

 Önnek jogában áll, hogy írásban tájékoztatást kérjen az általunk tárolt személyes adatairól. Ezenfelül, a személyes adatai felhasználásához kapcsolódóan, Önnek jogában áll a helyesbítést, törölést, megszüntetést, vagy az adatkezelés korlátozását kérni, illetve jogában áll, hogy panaszt nyújtson be az adatvédelmi hatósághoz. Kérjük, hogy az ilyen kéréseket, minden egyéb kérdéssel együtt, írásban juttassa el a 2. pontnál megadott adatvédelmi tisztviselőhöz.

Adatbiztonság

 Az Adatkezelő megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket alkalmaznak az Ön személyes információi titkosságának és integritásának biztosítása érdekében. Mindazonáltal, tekintettel az internet természetére, szeretnénk felhívni a figyelmét arra a tényre, hogy előfordulhatnak biztonsági rések az interneten keresztül történő adatküldés terén (pl. e-mailben történő kommunikálás), és az adatoknak a harmadik felek általi hozzáférése ellen nem garantálható teljes védelem.

 Tájékoztató módosítása

 Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa.

 Jogérvényesítési lehetőségek

 Az Adatkezelők tájékoztatják az érintetteket, hogy jogaik megsértése esetén:

 • Az Adatkezelőkhöz fordulhatnak: a kérelmet megvizsgálják, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatják;
 • Bírósághoz fordulhatnak: a pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja; a bíróság az ügyben soron kívül jár el.
 • A felügyeleti hatóságnál panasszal élhetnek:
  • eljáró hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  • cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
  • tel.: +36 (1) 391-1400
  • honlap: http://www.naih.hu
  • e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu