Általános Szerződési feltételek!

Vásárlói tájékoztató!

Figyelem!

Kérjük látogatóinkat, hogy a vásárlást megelőzően olvassák el használati feltételeinket:

 

Webáruházunk használatával ön automatikusan elismeri az alábbi feltételeket. Amennyiben használati feltételeinkkel nem ért egyet, kérjük, ne használja internetes áruházunkat!

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Poliext Csövek Kft. (cégjegyzékszám: 03-09-100661; Adószáma:10567423-2-03; 6000 Kecskemét-Matkó, II. ker. 232. továbbiakban: Szolgáltató) és a Poliext Csövek Kft. által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).


I. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte


I.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a http://www.poliext.hu/ weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházában történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.
A Poliext Csövek Kft. webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Ektv.") szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-el mellőzésre kerülnek az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak.


I.2. A Poliext Csövek Kft. webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.


I.3. A Poliext Csövek Kft. webáruház szolgáltatásait bármelyik meglévő partnerünk jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.


I.4. A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a teljesítésig szabadon és következmény nélkül, a Felek által módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon, elektronikus- vagy írott levélben van lehetőség. A Felek közötti szerződés az áru megvásárlásával, jön létre. Erre való tekintettel a személyesen, szaküzleteinkben történő átvétel nem minősül távollévők között megkötött szerződésnek. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés, írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi. Felek között létrejött azon kereskedelmi ügylet sem minősül szerződésnek, amelyet az Ügyfél a Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül bonyolít (írásban, személyesen vagy telefonon).


II. Regisztráció


II.1. A weboldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra.


II.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.


III. Megrendelés


III.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, munkatársaink készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék - ahol ezt a jogszabályok előírják - használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal - mielőtt az árut használatba veszi - jelezze munkatársunknál, a fennálló hiányosságot pótoljuk. Amennyiben a webáruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon munkatársainkhoz.


III.2..A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.


III.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.
Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
Az internetes kereső oldalak tárolt változatát kérjük ne használja rendelésre, mert megtévesztő, lejárt adatokat tartalmazhat (pl.:termék ára, termék elérhetősége, termék adatai, stb.)!


III.4. A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül csak regisztrált Ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.


III.5. Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

III.6. Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben a visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 2 munkanapon belül az Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

 

IV. Szállítási és fizetési feltételek

 

IV.1. Fizetés, áruátvétel

  • Kis terjedelmű csomag esetén előre utalással, a vételár beérkezését követő 2 munkanapon belül* a Szolgáltató átadja a csomagot a futárszolgálatnak. (Díja: a csomag tömegétől függően változik.)
  • Kis terjedelmű csomag esetén utánvéttel, 2 munkanapon belül a Szolgáltató átadja a csomagot a futárszolgálatnak. (Díja: a csomag értékétől és tömegétől függően változik.)
  • Telephelyre történő, vagy nagy terjedelmű csomag szállítása esetén a Megrendelés visszaigazoláson szereplő határidőig a Szolgáltató a saját, vagy bérelt járművel leszállítja az árut.
  • Személyesen, bemutatótermünkben (6000 Kecskemét-Matkó, II. ker. 232.) egyeztetett időpontban, készpénzben vagy bankkártyával**.

* Amennyiben a termék(ek) raktáron elérhető(k)!
** Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy bankkártyás fizetés esetén, kizárólag aláírással érvényesített kártyát fogadunk el!

 

IV.2 Termékeinket futárszolgálattal Küldjük.
Szállítási határidő: a csomagot a végösszeg beérkezésétől számított 2 munkanapon belül átatdjuk a futárnak, melyről elektronikus levélben tájékoztatást küldünk. A futászolgálat a feladást követően kiszállítja a csomagot.
Amennyiben a terméket nem tudjuk a megadott határidőig szállíttatni, arról a megrendelés beérkezését követő 2-5 munkanapon belül tájékoztatjuk a vevőt. A webáruházban történt vásárlás a szállítás költségeit nem tartalmazza.

 

V. Elállás joga, módja, következményei


V.1. Amennyiben az Ügyfél a termék házhozszállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt az áru átvételét követő 8 munkanapon belül, indoklás nélkül megteheti. Ennek módjáról a Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet rendelkezik. Az Ügyfél az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával együtt visszajuttatnia a Szolgáltató címére. A Poliext Csövek Kft. kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban az Ügyfélnek kell gondoskodnia. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot 8 munkanapon belül elküldeni, egyúttal gondoskodnia kell a termék mihamarabbi visszajuttatásáról. Elállás esetén a Poliext Csövek Kft. követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.

 

V.2. Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, a Poliext Csövek Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 30 napon belül hiánytalanul visszautalja a vásárló részére.

 

Online vitarendezési lehetőség: https://ec.europa.eu/odr

Békéltető testület neve és címe:

Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéletető Testület

6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

 

VI. Garancia, szavatosság


VI.1. A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú Kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók. A 72 órás cseregaranciával élhet a vásárló, ha a rendeltetésszerű használatot a meghibásodás akadályozza.

 

VI.2. A kereskedőnek jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni a szakszervizzel, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a vevőt terheli.

 

VI.3. Az általunk forgalmazott termékekre a törvényi előírás szerint 1 év garanciát vállalunk, kivétel képez az összes PEDROLLO szivattyú termék melyre a gyártók által jelzett garancia van.

 

VII. Egyebek 


VII.1. A Poliext Csövek Kft. webáruház Linux/PHP alapokon működő web alkalmazás, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.
A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

 

VII.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfélt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

 

VII.3. A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügyfél adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el, akkor is csak a szükséges mértékben. A Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

 

VII.4. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

 

VIII. Kapcsolatfelvétel, üzletünk


VIII.1. Ha a vásárlással kapcsolatban bármi kérdése lenne, azt írja meg nekünk.
Igény szerint írja meg mobiltelefonos elérhetőségét és kereskedő kollégánk a mi költségünkre felveszi önnel a kapcsolatot.


Nyitvatartás: Munkanapokon 8:00-16:00-ig
Szívesen állunk rendelkezésére.

 

Cégképviselet:
Poliext Csövek Kft 6000 Kecskemét-Matkó, II. ker. 232.

JÓ VÁSÁRLÁST KÍVÁNUNK!